漢語多功能字庫 漢語多功能字庫

漢語多功能字庫 Multi-function Chinese Character Database

中文 ENG 字形 部首索引 筆畫索引 甲骨部件表 金文部件表 形義源流通解 字音 粵語音節表 粵語聲母表 粵語韻母表 粵語分類字表: 粵語注音系統對照表 [聲母
漢語多功能字庫:文字學字典查中文的故事,國文老師必備網站
字花
「粵語審音配詞字庫」的升級版「漢語多功能字庫」面世﹗ 香港中文大學人文電算研究中心即將推出「粵語審音配詞字庫」的全面升級版 「漢語多功能字庫」,將舉辦開放發佈會,以全面介紹字庫的各種功能和使用方法,及如何運用字庫以提升教學效能。
漢語多功能字庫 - 紫煙亭
★中大 ENGG1130 必學句子
9/1/2021 · 漢語多功能字庫 3 回覆 4 Like 2 Dislike 第 1 頁 漢語多功能字庫 2021-01-09 01:57:50 What a coincidence!!!!! Justice must be upheld!!!!! (MAK, H. 2020) 記得做數學功課落citation,唔係就 …
漢語多功能字庫 Multi-function Chinese Character Database
冇腦做淡BTC既時代又來了
18/1/2021 · 漢語多功能字庫 42 回覆 35 Like 6 Dislike 第 1 頁 第 2 頁 漢語多功能字庫 2021-01-17 19:06:39 Source from 加密post 最新情況: 法國賭神 2021-01-17 19:07:41 可以點做淡? browser 2021-01-17 19:22:15
漢語多功能字庫 Multi-function Chinese Character Database
冇腦做淡BTC既時代又來了
22/1/2021 · 漢語多功能字庫 42 回覆 35 Like 6 Dislike 第 1 頁 第 2 頁 IFC之熊 2021-01-18 02:20:25 就算係都要捱過現價跌超過一半先 他啤間冬 2021-01-18 05:51:17 睇圖派用嚟馬後炮就得 法國賭神
漢語多功能字庫 Multi-function Chinese Character Database
中文科
漢語多功能字庫 臺灣教育部國語辭典簡編本 聖公會油塘基顯小學 電話:27570322 傳真:27170029 電郵:[email protected] 9.64
漢語多功能字庫 Multi-function Chinese Character Database
漢語字庫 for Android
Download 漢語字庫 apk 1.13 for Android. 查詢漢字粵語發音,《說文解字》形義通解,更有小篆,金文,甲骨文等圖例!《粵音字庫》強化版登場! **請注意: 此程式不是由香港中文大學官方推出** 繼《粵語審音配詞字庫》後,香港中文大學「人文電算研究中心」在
漢語多功能字庫 Multi-function Chinese Character Database
中文科網址推介
《我愛學語文》http://ephchinese.ephhk.com/ 香港小學學習字詞表http://www.edbchinese.hk/lexlist_ch/index.htm 漢語多功能字庫http://humanum.arts
漢語多功能字庫 Multi-function Chinese Character Database
中文
教育部重編國語辭典修訂本 ? http://dict.revised.moe.edu.tw/cbdic/index.html 國語小詞典 http://140.111.1.43/漢語多功能字庫 http://humanum.arts
漢語多功能字庫 Multi-function Chinese Character Database
gpa 通漲啦 屌
17/1/2021 · 漢語多功能字庫 2021-01-16 21:22:55 ok 太平洋抽水機 2021-01-17 02:46:06 樓豬 我GPA冇1 漢語多功能字庫 2021-01-17 12:11:13 我幫你個成績改咗做A+ 我大戰你 2021-01-17 12:13:45 Cu大把人唔過3 但認同要有A+
漢語多功能字庫 Multi-function Chinese Character Database
點解大學有八半堂-.-
15/1/2021 · 漢語多功能字庫 19 回覆 13 Like 6 Dislike 第 1 頁 漢語多功能字庫 2021-01-15 16:46:14 仲係中學咩-.-大野智 2021-01-15 16:48:59 中學八點二上 唔work呀嘛 2021-01-15 16:49:10 出嚟做野就知原來有8半堂係想你將來做野適應到
漢語多功能字庫 Multi-function Chinese Character Database
中大討論區第六十八回之SEM1龜已出,請去CUSIS查詢成績
13/1/2021 · 漢語多功能字庫 2021-01-13 11:37:44 橙